Manisa Tıp Tarihi Müzesi
(0236) 232 98 19
tiptarihimuzesi@hotmail.com

Oda 3: Tedavi Odası / Dağlama